יום ד׳, 27 בספט׳ | סטודיו צ'וקה

סדנת קייקפופ

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק לי
Registration is Closed
סדנת קייקפופ

זמן וכתובת

27 בספט׳ 2017, 22:00 – 23:00
סטודיו צ'וקה
כרטיסים
מחיר
כמות
סך הכל
 • מבוגר
  ₪120
  ₪120
  0
  ₪0
 • ילד
  ₪100
  ₪100
  0
  ₪0
סך הכל₪0